-|- ::: องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ::: -|-
  หน้าหลัก > อ.บ.ต. เวียงตาล         เวลา
     

ยินต้อนรับ...สู่เว็บไซด์ อบต.เวียงตาล -----> Welcome to Wiang Tan Web Site

   
คำขวัญ ตำบลเวียงตาล
   
   
   
   
   
   
       
     
 

 

 

ภาพหลังการเข้ารับรางวัล
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

ได้รับเลือกให้เป็นตำบลพัฒนาดีเด่น

จังหวัดลำปาง ปี 2544

คำขอบคุณจาก อ.บ.ต. เวียงตาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้ยกระดับฐานะจากสภาตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 ย่างเข้าปีที่ห้าของการพัฒนาตำบลเวียงตาลและได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปางให้รับรางวัลชนะเลิศตำบลดีเด่นประจำปี 2544 จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 ประธานกรรมการบริหารได้เข้ารับโล่ห์
จาก ร.ต.อ.ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเบียบรัฐบาล
ในโอกาสนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล  ขอขอบคุณ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พีระ   มานะทัศน์  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สวัสดิ์   ศรีสุวรรณดี  ท่านปลัดจังหวัด  สนั่น   อินต๊ะขัติ  นายอำเภอห้างฉัตร  คันฉัตร   ต้นเสถียร  พัฒนาการจังหวัด  กมลทิพย์  นนท์พิทักษ์  และทุกท่านที่ให้คำชี้แนะแนวทาง  ให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาตำบลเวียงตาลจนได้รับรางวัลชนะเลิศตำบลพัฒนาดีเด่น  จังหวัดลำปาง
 
 

 

 

     

   
     

 

 

Powered by Web Bannok_Group
Copyright © 2002 Wiang Tan ABT. All Rights Reserved
Contact us : Web_admin@Wiangtan.itgo.com

อบต.เวียงตาล 353/3  ต.เวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 52190
โทร./ โทรสาร 0 - 5433 - 865